Kampaň Studuj zdrávku

Na otázku, zda má Unie zaměstnavatelských svazů ČR realizovat kampaň „Studuj zdrávku“, či nikoliv, byla jednoduchá odpověď. Rozhodli jsme se poměrně rychle a stejně rychle připravili kampaň. Důvodů pro kladné rozhodnutí bylo více a většinou jsou shodné s celkovými...
Více

Edita Klavíková

vrchní sestra, chirurgické oddělení, Nemocnice Strakonice
Celý příběh

Lenka Gutová

náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče, Ústřední vojenská nemocnice Praha
Celý příběh

Romana Jelínková – Jehličková

vrchní sestra, Chirurgické oddělení, Nemocnice Na Františku Praha
Celý příběh

Rudolf Maťha

hlavní sestra, Nemocnice Na Františku Praha
Celý příběh

Lenka Melkusová

všeobecná sestra, Dialyzační středisko Praha – Homolka, B. Braun Avitum Česká republika
Celý příběh

Zuzana Švarcová

všeobecná sestra, Dialyzační středisko Praha – Homolka, B. Braun Avitum Česká republika
Celý příběh

Dana Krásová

sestra-specialistka, Intenzivní péče chirurgického oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
Celý příběh

Petra Jarešová

všeobecná sestra, Jednotka intenzivní péče Interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha
Celý příběh

Josef Appelt

majitel, DZS Vimperk s. r. o., řidič RZP, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, stanoviště Sušice
Celý příběh

Veronika Rothbauer

všeobecná sestra, Dětské centrum Jihočeského kraje, Strakonice
Celý příběh