Kateřina Malá

Kateřina Malá

staniční sestra Katetrizační jednotka, Arytmologická jednotka, Kardiologické oddělení Interní kliniky 1. Lékařské Fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha www.uvn.cz “Je moc důležité uvědomovat si, že každý pacient má nějaký svůj příběh. Je dobré se i ptát...