Dana Krásová

“Dobře zvládnutý adaptační proces je zásadní pro to, aby přicházející sestry zůstávaly v praxi.”

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN zajišťuje komplexní vysoce specializovanou lůžkovou a ambulantní chirurgickou péči pro dospělé. Nemocní jsou hospitalizováni na 46 standardních lůžkách a na 18ti lůžkách intenzivní péče. Jednotky intenzivní péče zabezpečují intenzivní před a pooperační péči o nemocné chirurgického, urologického a gynekologického profilu. Indikací přijetí je rozsáhlý operační výkon, závažná přidružená onemocnění, akutní chirurgické stavy žádající monitoraci a intenzivní péči (udržení vnitřního prostředí, nutriční podpora,rehabilitace).

Zdroj: www.uvn.cz

Zdravotní sestra byla na základce jasná volba, nebylo nic jiného, co bych chtěla dělat. Po zdrávce jsem rovnou nastoupila na dětskou chirurgii do Motola. Brzy jsem odešla na mateřskou, pracovala ve školce a na zubní ambulanci. Když děti odrostly, začalo se mi stýskat po práci v akutní péči. Jsem typicky chirurgická sestra, chyběla mi odborná práce, takže jakmile to bylo možné, nastoupila jsem na chirurgii do Ústřední vojenské nemocnice.

Cením si kolektivu, ve kterém nyní pracuji – dokážeme si vyjít vstříc, posloucháme se, komunikujeme, chováme se k sobě opravdu slušně.

Věnuji svůj čas v práci i k zaškolování nových sestřiček. Snažím se s nimi co nejvíce mluvit o tom, jak si organizovat práci,  že je dobré u pacienta předvídat jeho potřeby, o tom, že není dobré hned na začátku se vydat v práci do poslední kapky.  Věřím tomu, že dobře nastavený a zvládnutý adaptační proces je klíčem k tomu, aby zdravotnický personál v praxi zůstával.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

2002 – 2016 sestra-specialistka, Intenzivní péče chirurgického oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
všeobecná sestra, zubní ambulance, Praha
dětská sestra, dětská chirurgie, Nemocnice Motol, Praha
Střední zdravotnická škola