Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

Moje výzva,

MOJE POSLÁNÍ!

O projektu

Kampaň Studuj zdrávku je společný projekt Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Ministerstva zdravotnictví za podpory odborových svazů. Jejím cílem je přilákat mladé lidi ke studiu na středních a vyšších odborných zdravotnických školách a k práci ve zdravotnictví.

FAQ

Často kladené otázky o studium na zdravotnické škole.

MAPA ZDRÁVEK

Koukněte, kde je možné studovat.

Příběhy sester

Profese zdravotní sestry, stejně jako cesta k ní a důvody v ní setrvávat, mohou mít mnoho podob. Následující příběhy chtějí právě tuhle rozmanitost ukázat. 

Edita Klavíková

vrchní sestra, chirurgické oddělení, Nemocnice Strakonice

Lenka Gutová

náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Romana Jelínková – Jehličková

vrchní sestra, Chirurgické oddělení, Nemocnice Na Františku Praha

Rudolf Maťha

hlavní sestra, Nemocnice Na Františku Praha

Lenka Melkusová

všeobecná sestra, Dialyzační středisko Praha – Homolka, B. Braun Avitum Česká republika

Zuzana Švarcová

všeobecná sestra, Dialyzační středisko Praha – Homolka, B. Braun Avitum Česká republika

Dana Krásová

sestra-specialistka, Intenzivní péče chirurgického oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

Petra Jarešová

všeobecná sestra, Jednotka intenzivní péče Interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha

Josef Appelt

majitel, DZS Vimperk s. r. o., řidič RZP, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, stanoviště Sušice

Veronika Rothbauer

všeobecná sestra, Dětské centrum Jihočeského kraje, Strakonice

JAK SI JEDNOU ODPOVÍTE VY?