PŘÍBĚHY ZDRAVOTNÍKŮ

Profese zdravotní sestry, stejně jako cesta k ní a důvody v ní setrvávat, mohou mít mnoho podob. Následující příběhy chtějí právě tuhle rozmanitost ukázat. Příběhy na této stránce každý týden přibývají. Naším cílem je nezastírat složitost aktuální situace ve zdravotnictví. Tato sekce webu však není primárně určena k poukazování na problémy, ale hledání motivací a přístupů, které zdravotníkům pomáhají vykonávat ošetřovatelskou profesi.

Každé ženě či muži v ošetřovatelské profesi pokládáme 8 stejných otázek, na které odpovídají ve 3-6 min. videu, v textu pak zachycujeme klíčové střípky z jejich cesty do zdravotnictví a uvnitř něj. Pokud víte o někom, kdo by nám vyprávěl svůj příběh, případně ho sami chcete vyprávět, neváhejte nás kontaktovat.

ptejse@studujzdravku.cz

Lenka Gutová

Lenka Gutová

náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Lenka Melkusová

Lenka Melkusová

všeobecná sestra, Dialyzační středisko Praha – Homolka, B. Braun Avitum Česká republika

Zuzana Švarcová

Zuzana Švarcová

všeobecná sestra, Dialyzační středisko Praha – Homolka, B. Braun Avitum Česká republika

Dana Krásová

Dana Krásová

sestra-specialistka, Intenzivní péče chirurgického oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

Petra Jarešová

Petra Jarešová

všeobecná sestra, Jednotka intenzivní péče Interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha

Josef Appelt

Josef Appelt

majitel, DZS Vimperk s. r. o., řidič RZP, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, stanoviště Sušice

Ondřej Schwartz

Ondřej Schwartz

všeobecná sestra – záchranář
Anesteziologicko – resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice

Kateřina Malá

Kateřina Malá

staniční sestra, Katetrizační jednotka, Arytmologická jednotka, Kardiologické oddělení Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha