PROFESE

PROFESE

PROFESE

Kdo je zdravotní sestra?

Práce zdravotní sestry není jen zaměstnání, ale mnohem spíše povolání, které je krásné, i když náročné. Sestra je v každodenním kontaktu s pacienty, setkává se s jejich nadějemi, radostmi utrpením i zármutky a je svědkem každého, byť malého pokroku svých pacientů. Sestra za svoji práci dostává od pacientů okamžitou zpětnou vazbu a může hned vidět, zda své povolání vykonává dobře.

Úsměv, radost v očích, pohlazení a všechny ty drobné projevy lidských citů sestra spoluprožívá v blízkosti s nemocnými. Sestra je odpovědná za poskytování kvalitní ošetřovatelské péče a v rámci zdravotnického týmu spolupracuje s dalšími zdravotníky. Musí se neustále učit, být empatická a především musí chtít pomáhat druhým.

Terminologie

V celém textu naší kampaně používáme k označení sestřiček slovní spojení zdravotní sestry, i když jsme si vědomi, že je toto označení nepřesné. Považujte to pouze za obecné označení všech sester. Pro obecné označení všech zdravotníků, kromě lékařů a farmaceutů, se používá pojem nelékařská povolání.

Sestry mají v současné době různorodé označení, podle toho, jakou školu vystudovaly a jaké mají v neposlední řadě kompetence. A abychom uvedli správné názvosloví se všemi informacemi, níže uvádíme výčet všech současných sesterských a dalších nelékařských povolání.

Všeobecná sestra

Všeobecná sestra je zdravotnickým pracovníkem, který je nedílnou součástí týmu pracovníků různých zdravotnických profesí poskytujících zdravotní péči.

praktická sestra

Praktická sestra je zdravotnickým pracovníkem, který při poskytování multidisciplinární péče poskytuje základní ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacientů.

dětská sestra

Dětská sestra je zdravotnickým pracovníkem, který je nedílnou součástí týmu pracovníků různých zdravotnických profesí poskytujících zdravotní péči.

zdravotnický záchranář

Zdravotnický záchranář je zdravotnickým pracovníkem, který poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči na úseku přednemocniční neodkladné péče (záchranné zdravotnické služby) a dále na úseku akutní lůžkové péče intenzivní, včetně urgentního příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné, léčebné a diagnostické péči.

farmaceutický asistent

Farmaceutický asistent je zdravotnický pracovník, který provádí odborné práce spojené s přípravou, kontrolou, skladováním a distribucí léčiv a zdravotnických prostředků zdravotnické techniky ve zdravotnických zařízeních a v lékárnách.

Předsudky k profesi zdravotní sestry