O PROJEKTU

O PROJEKTU

O PROJEKTU

Zvýšení počtu zájemců o studium

na středních zdravotnických školách

Kampaň “Studuj zdrávku” je společný projekt Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Ministerstva zdravotnictví za podpory odborových svazů.

Zdůvodnění:
Aktuální personální krize v českém zdravotnictví je dána nejvíce nedostatkem nelékařských povolání jako jsou zejména zdravotní sestry. Tato skutečnost je způsobena celou řadou faktorů a v rámci jejího řešení je nutné zaměřit se na dvě oblasti. První je personální stabilizace, tj. přijetí souboru opatření k udržení současných zdravotních sester, příp. příchodu zpět do zdravotnictví těch, co tento segment z různých důvodů opustily. Druhým pak zvýšit počet zájemců o studium na středních zdravotnických školách, tedy počet absolventů. Tento projekt se zaměřuje na druhou z nich.

Cíl:
Cílem projektu je tvorba mediální osvětové kampaně ve spolupráci a spoluautorství zaměstnavatelů a odborných svazů ve zdravotnictví a vzdělavatelů. Cílem kampaně bude zacílit na budoucí absolventy středních zdravotnických škol (příp. na jejich rodiče) a demonstrovat pozitiva práce v sektoru veřejných služeb, resp. zdravotnictví. Cílem je zvýšit prestiž a atraktivitu těchto oborů a tím i počet budoucích absolventů a dále ukázat na možnosti kariérního růstu (jak v oblasti vzdělání tak profesního).

Koordinace kampaně:
Martin Ježek, +420 723 354 789, E-mail: martin.jezek@uzscra.cz