Edita Klavíková

“Je to práce náročná, ale můžu říci, že je výjimečná.”

Chirurgické oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou chirurgických onemocnění v plném rozsahu – v úzké spolupráci s jinými obory nemocnice. Jde především o úrazy, náhlé příhody břišní, kýly, onemocnění zažívacího traktu, žlučových cest a konečníku, cévní onemocnění, nemoci prsu a štítné žlázy. V rámci oddělení je rovněž urologie. Ambulance s ambulantním sálem má nepřetržitý provoz, krom toho zde v určených hodinách fungují specializované poradny – traumatologická, cévní, mamologická, proktologická a urologická. Oddělení se dále skládá z komplexu tří operačních sálů a lůžkových oddělení.

Zdroj: http://www.nemocnice-st.cz/

Podstatou mé současné práce je hledat optimální cesty k tomu, aby byla pacientům poskytována kvalitní péče v prostředí bezpečném jak pro ně, tak pro zdravotnické pracovníky. Když pracujete s pacienty u lůžka, je to práce náročná, ke které je potřeba mít vytvořené podmínky. Je to zároveň práce v jistých směrech vděčná, což se o organizačních činnostech úplně říci úplně nedá. Na druhou stranu je to příležitost věci měnit, zlepšovat. Z péče o jednotlivé pacienty jsem úplně “nevypadla”, ale zaměřuji se především na to, aby péče o pacienty u lůžka byla nastavená tak, aby to sestřičkám pomáhalo, usnadnilo každodenní provoz.

Říká se, že chirurgie je akční obor, ale seriálové akce jsou naší běžné realitě naprosto vzdálené. Fungujeme jako každé jiné oddělení, s pozorností ke každému pacientovi a jeho problémům. Zároveň se potýkáme s podobnými starostmi, jako každé jiné oddělení. Vím ale, že se můžeme jeden na druhého spolehnout. Velmi si cením přístupu sester na oddělení, jejich nasazení, soustředěnosti a vytrvalosti, zejména v situaci nedostatku personálu a na druhé straně dobře informovaných a poučených pacientů.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

2005 – 2016 Vrchní sestra, chirugické oddělení, Nemocnice Strakonice, a.s.
1989 – 2005 Dětská sestra, dětské oddělení, Nemocnice Strakonice, a.s.
2009 – 2011 Magisterský obor ošetřovatelství
1994 -1997 Bakalářský obor zdravotní vědy
1985 -1989 Střední zdravotnická škola, České Budějovice