Farmaceutický asistent je zdravotnický pracovník, který provádí odborné práce spojené s přípravou, kontrolou, skladováním a distribucí léčiv a zdravotnických prostředků zdravotnické techniky ve zdravotnických zařízeních a v lékárnách.


Jaké je požadované vzdělání?

Pro výkon povolání farmaceutického asistenta je zapotřebí mít vyšší odborné vzdělání (s možností užívání označení „diplomovaný specialista“ za jménem absolventa) získané absolvováním nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný farmaceutický asistent na vyšší odborné škole zdravotnické.

 

Kdo je farmaceutický asistent?

Farmaceutický asistent je zdravotnickým pracovníkem, který připravuje, vydává a kontroluje léčivé přípravky zdravotnické prostředky, zkoumadla a diagnostické prostředky, provádí odborné činnosti spojené s objednávkou, skladováním a distribucí léčiv parafarmak a prostředků zdravotnické techniky, a to zejména ve zdravotnických zařízeních lékáren, lůžkové a ambulantní péče.

 

Jakou práci dělá farmaceutický asistent?

Farmaceutický asistent připravuje léčivé přípravky na lékařský předpis, zkoumadla a diagnostické prostředky in vitro, vydává a kontroluje léčiva a zdravotnické prostředky, poskytuje informace o jejich správném užívání a uchování, vydává léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. Dále provádí odborné činnosti spojené s objednávkou, skladováním a distribucí léčiv, parafarmak a prostředků zdravotnické techniky, zejména ve zdravotnických zařízeních lékárenské péče, lůžkové a ambulantní péče s použitím nejmodernějších metodických postupů, přístrojové a počítačové techniky. Farmaceutický asistent rovněž poskytuje předlékařskou první pomoc, spolupracuje na realizaci programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, vede zdravotnickou dokumentaci a pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení.

 

Jak se farmaceutický asistent uplatní na trhu práce?

Diplomovaný farmaceutický asistent najde uplatnění na všech farmaceutických pracovištích, zejména ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče). Nezaměstnanost v tomto oboru je velmi nízká a uplatnění široké.

 

Jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání?

Farmaceutický asistent se může nyní specializovat v oborech Příprava radiofarmak, Specifické lékárenské činnosti a Zdravotnické prostředky). Dále má možnost vzdělávat se prostřednictvím certifikovaných kurzů. V rámci profesního celoživotního vzdělávání je ve zdravotnictví dostatečná nabídka kurzů, seminářů a vzdělávacích akcí, které mohou farmaceutičtí asistenti využít.

 

Pro další informace viz https://infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/5343N11/Diplomovany-farmaceuticky-asistent