Na otázku, zda má Unie zaměstnavatelských svazů ČR realizovat kampaň „Studuj zdrávku“, či nikoliv, byla jednoduchá odpověď. Rozhodli jsme se poměrně rychle a stejně rychle připravili kampaň. Důvodů pro kladné rozhodnutí bylo více a většinou jsou shodné s celkovými cíli kampaně. Unie zaměstnavatelských svazů sdružuje v oblasti zdravotnictví a školství téměř všechny klíčové zaměstnavatelské svazy a asociace. Díky tomu jsme poměrně intenzivně řešili nedostatek zdravotních sester nejen v lůžkových zdravotnických zařízeních nebo pobytových službách sociální péče, ale i na středních zdravotnických školách.

Potřeba této profese se bude zejména v příštích letech stále zvyšovat. Nutné je nejen zlepšovat podmínky pro výkon tohoto povolání, což se kontinuálně děje (zvyšování platů, zvyšování bezpečnosti práce, zvyšování společenské prestiže a uznání apod.), ale také na tyto elementy, význam a jedinečnost tohoto povolání (potažmo studia) i upozorňovat.

Chtěli jsme v rámci celé kampaně upozornit na jednoduché, ale o mnohém vypovídající heslo. Není to jednoduché, ani studium, ani následný výkon povolání zdravotní sestry, ale stojí to za to. Nejedná se také o povolání pro každého, a pokud nemáte žádné životní ambice, odhodlání, pracovitý přístup a odpovědnost, není to zaměstnání pro vás. Pokud ale umíte a chcete překonávat překážky, chcete být v životě užiteční, dělat byť náročnou, ale smysluplnou práci a za tuto dostávat finanční i společenské uznání a respekt, pak je právě studium střední zdravotnické školy jednou z ideálních možností.

A právě o tom je celá kampaň, v rámci které vznikla, mimo jiné, v České republice první soutěž o nejlepší střední zdravotnickou školu roku.

Každá asociace, unie či svaz by měl upozorňovat a vyzdvihávat příklady dobré praxe a ukazovat dobré směry, cesty a cíle. Tato kampaň představuje jasné naplnění tohoto základního závazku.

Ing. Jiří Horecký Ph.D., MBA
prezident UZS ČR