Kateřina Malá

staniční sestra

Katetrizační jednotka, Arytmologická jednotka, Kardiologické oddělení Interní kliniky 1. Lékařské Fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha

www.uvn.cz

“Je moc důležité uvědomovat si, že každý pacient má nějaký svůj příběh. Je dobré se i ptát a nebrat to jako rutinu.”

Katetrizace je vstup do cévního systému a srdce za účelem získání informací (hemodynamické parametry v různých srdečních oddílech, jejich morfologie atp) nebo provedení některých zákroků (např. roztažení zúžené cévy, implantace speciální výztuhy – stentu, odsátí krevní sraženiny). Katetrizační jednotka provádí tedy jak výkony diagnostické (včetně pravostranných katetrizací, komplexního vyšetření srdečních vad apod.) a terapeutické (perkutánní koronární intervence, implantace stentu).

Arytmologický úsek zajišťuje vyšetřování a terapii poruch srdečního rytmu. V rámci stanice pracuje kardiostimulační pracoviště, které poskytuje kompletní péči pro nemocné s  bradykardickými poruchami srdečního rytmu (implantace jedno i dvoudutinových kardiostimulátorů, sledování nemocných s implantovaným kardiostimulátorem).

Zdroj: www.uvn.cz

Na základce jsem úplně nevěděla, co bych vlastně chtěla dělat. Hodně jsem přemýšlela o mateřské školce, líbila se mi představa práce s dětmi. Moje starší sestra byla na zdrávce, chodila na praxe, tak jsem si řekla, že bych to také zkusila. Hned po škole po maturitě jsem šla do nemocnice do Prahy na jednotku intermediální péče na oddělení kardiologie jako sestra k lůžku. Po čtyřech letech se oddělení rušilo a měla jsem na výběr mezi standardním oddělením a jednotkou intenzivní péče. Moje vrchní sestra mi řekla, ať se toho nebojím a jdu na JIPku. Bylo to zase úplně něco jiného ve srovnání se standardními odděleními a myslím, že to ve mně hodně zůstalo, protože právě trochu toho adrenalinu ke své práci potřebuji. Po čase jsem dostala možnost posunout se profesně dále na svou současnou pozici. Vzhledem k tomu, jak moc se mi práce na koronární jednotce líbila, bylo to velmi těžké rozhodnutí, kterého nakonec ale vůbec nelituji.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

2012 – 2016 staniční sestra, Katetrizační jednotka, Arytmologická jednotka, Kardiologické oddělení Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, ÚVN Praha
2005 – 2012 Koronární jednotka – Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
2005 – 2015 Edukační sestra v prevenci ICHS – ÚVN Praha, Praha 6
2005 – 2006 Referenční centrum léčby závislosti na tabáku, VFN Praha
2005 – 2006 Specializační studium anestezie, resuscitace a intenzivní péče, Brno
2001 – 2005 Jednotka intermediální péče – I. Interní oddělení – kardiologie, ÚVN Praha
1997 – 2001 Střední zdravotnická škola – obor všeobecná sestra, Mladá Boleslav

AKTIVNÍ ČLENSTVÍ
Vedoucí Týmu pro podporu zdraví v ÚVN
Členka výboru Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, SLZT
Předsedkyně občanského sdružení S-WORLD