Lenka Gutová

náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče

Ústřední vojenská nemocnice Praha

“Ve vedoucích pozicích je klíčová schopnost realizovat změnu.”

Ústřední vojenská nemocnice pečuje z převážné části o obyvatele Prahy 6, o příslušníky armády a dalších složek ozbrojených sil, v řadě subspecializací také o nemocné z dalších regionů České republiky. Poskytuje moderní léčbu a péči ve všech oborech, s výjimkou dětského lékařství, kardiochirurgie a léčby popálenin.

Jako jediná vojenská fakultní nemocnice v České republice je ÚVN výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky.

ÚVN disponuje 674 lůžky, z toho 469 standardními, dále lůžky následné a sociální péče. ÚVN pečuje také o několik desítek válečných veteránů.

Zdroj: www.uvn.cz

Po dostudování na pardubické zdrávce jsem se chtěla osamostatnit, odejít do Prahy a uvažovala jsem o studiu medicíny. Ale abych si to mohla dovolit, potřebovala jsem si vydělat nějaké peníze. Hledala jsem tedy možnost uplatnění a velmi stála o práci v pražské Ústřední vojenské nemocnici, která měla vynikající pověst a zájem uchazečů byl velký. Díky velmi slušným studijním výsledkům jsem uspěla a byla jsem přidělena na tehdy špičkové traumatologicko-ortopedické oddělení jako sestra k lůžku a po roce jsem byla doporučena jako instrumentářka na operační sál a později na pozici staniční sestry. I když to bylo mnohem méně o přímé péči a komunikaci s pacientem, bylo to profesně opravdu výjimečné období.

Mému profesnímu okolí se stále více jevilo, že mám schopnosti k řízení lidí a realizování změn, a začala jsem postupovat po vedoucích pozicích až do své současné role. S tím samozřejmě přicházely vlastní pochybnosti o tom, jestli k tomu mám dostatek schopností a vědomostí, bylo potřeba se dovzdělat v ekonomice zdravotnictví, managementu, vedení lidí.

Být ve vedoucí pozici je o odvaze dělat rozhodnutí a zároveň o přijmutí odpovědnosti za jejich důsledky. Je to o schopnosti realizovat změnu, dotáhnout věci do konce. Je to také o tom, že s každým rozhodnutím získáváte přátele i nepřátele. Každé rozhodnutí přidává ke zkušenostem, ta dobrá posilují a ta méně dobrá jsou užitečnou lekcí do budoucna.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

2011 – 2016 náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese ÚVN Praha a řízení kvality zdravotní péče
2007 – 2016 3. lékařská fakulta UK v Praze, Ústav pro ošetřovatelství, odborná asistentka
2005 – 2016 Spojená akreditační komise ČR, externí konzultantka a auditorka
členka redakční rady odborného časopisu pro nelékařské zdravotnické pracovníky Florence

2008 – 2011 náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese ÚVN Praha
2000 – 2008 hlavní sestra ÚVN Praha
1990 – 2000 vrchní sestra Traumatologicko – ortopedického oddělení ÚVN Praha
1989 – 1990 staniční sestra na operačním sále Traumatologicko – ortopedického oddělení ÚVN Praha
1982 – 1989 instrumentářka na operačním sále Traumatologicko – ortopedického oddělení ÚVN Praha
1981 – 1982 sestra Traumatologicko – ortopedického oddělení ÚVN Praha

VZDĚLÁNÍ:
2008 Univerzita Jana Amose Komenského Praha, magisterské studium, studijní obor – andragogika
2007 Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE Praha, studium MBA, studijní program – management zdravotnictví
2004 Vysoká škola ekonomických studií Praha, bakalářské studium, obor – management organizací
1981 Střední zdravotnická škola Pardubice