Lenka Melkusová

“Profese sestry by pořád měla být o ošetřovatelské práci, lidském kontaktu, zastavení se. I když se to ze zdravotnictví vytrácí.”

Pomocí širokého spektra hemodialyzačních metod a peritoneální dialýzy zařízení poskytuje ambulantní nefrologickou péči, tj. dispenzarizaci nemocných s chorobami ledvin a léčbu chronického selhání ledvin. Samotná léčba umělou ledvinou a příslušná farmakoterapie nestačí pokrýt všechny potřeby nemocných s chronickým selháním ledvin, a tak je úkolem dialyzačních středisek zajistit léčbu a prevenci komplikací základního onemocnění, které k selhání ledvin vedlo, prostřednictvím speciálních metod a postupů dalších oborů. Všem pacientům středisko poskytuje odborné poradenství v oblasti výživy, rodinných vztahů, sociální problematiky či psychologie.

Zdroj: www.bbraun-avitum.cz

Na samotném začátku jsem moc chtěla pracovat s miminky. Během praxe na zdrávce jsme chodili i do jeslí, dvacet okolo mne batolících se, neustále plačících dětí mne přivedlo k tomu, že chci spíš dělat klasickou všeobecnou sestru.

V devatenácti jsem začala pracovat v nemocnici na Strahově na dialýze a s krátkými odbočkami jsem u toho zůstala až doteď. Obor se za tu dobu neuvěřitelně proměnil, na Strahově jsem ještě pracovala s kovovými jehlami a skleněnými injekčními stříkačkami, hlavně po revoluci začalo přicházet mnohem víc nových podnětů, nových přípravků v naší sesterské práci.

Po mateřské jsem chvilku pracovala na zubním, to mne také bavilo, ale mé původní kolegyně mne přitáhly zpátky k dialýze. Objevila jsem kouzlo práce se staršími pacienty, navíc máme možnost se s nimi potkávat pravidelně, poznat je víc do hloubky. I když se to celkově ze zdravotnictví asi vytrácí, je to tu nejen o léčebných výkonech, ale pořád o ošetřovatelské práci, lidském kontaktu, zastavení se, krátkém popovídání. To na té práci stojí za to.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

2001 – 2016 všeobecná sestra, Dialyzační středisko Praha – Homolka, B. Braun Avitum Česká republika
2000 – 2001 všeobecná sestra, zubní ordinace, Praha
1988 – 1992 všeobecná sestra, dialyzační středisko + EKG, příjmová ambulance, Nemocnice na Strahově, Praha
1987 – 1988 všeobecná sestra, interní oddělení, Nemocnice na Strahově, Praha