Letošní přijímací zkoušky do Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické v Č. Budějovicích se budou od těch předchozích lišit. K 1. březnu, který byl posledním dnem k přijímání přihlášek, škola eviduje zájemce o obor vzdělání praktická sestra nejen v budějovické zdrávce, ale také pro dvě odloučené třídy, které budou 1. září tohoto roku otevřeny také v prachatické střední pedagogické škole a střední  průmyslové škole ve Strakonicích. Stejně jako v předchozích letech si budějovická škola nemůže na nedostatek uchazečů stěžovat. Zaznamenala rekordní počet přihlášek do 4 otvíraných oborů – 435. Na všechny obory je trojnásobný převis, pouze na obor asistent zubního technika je dvojnásobný.

Letošní přijímačky se budou v termínech 12. a 15. dubna konat v budějovické škole pro všechna tři pracoviště. Jak se očekávalo, nejvíce zájemců o obor praktická sestra se hlásí do Č. Budějovic a převis přihlášek je téměř trojnásobný – 172. Informace o tom, že škola bude otevírat odloučená pracoviště také v Prachaticích a ve Strakonicích, se veřejnost dozvěděla relativně pozdě a dny otevřených dveří proběhly až v lednu a únoru. Přesto mohou být ředitelé všech tří škol i nemocnic ve Strakonicích a Prachaticích docela spokojeni. Přihlášku do Prachatic si podalo v prvním kole osmnáct žáků devátých tříd a do Strakonic dokonce dvacet čtyři. Pro obě detašované třídy se počítá s pětadvaceti žáky a do budoucna až se stovkou žáků ve čtyřech ročnících v každé škole. V případě, že se místa v detašovaných třídách nenaplní, proběhnou na jaře ještě další kola přijímacích zkoušek.

8. března se sešli na společném jednání ředitelé budějovické zdravotnické školy, prachatické pedagogické školy a strakonické průmyslové školy s vedením odboru školství, mládeže a tělovýchovy v Č. Budějovicích, aby připravili plán na materiální a technické vybavení nových tříd v prachatické a strakonické škole. Do konce měsíce března proběhnou výběrová řízení na pořízení nábytku, odborného vybavení a učebních pomůcek včetně 4 polohovacích lůžek v ceně 750 tisíc korun na jednu odbornou učebnu. 1.září 2019 budou odborné učebny připraveny k otevření. Jednu učebnu nabídla také strakonická nemocnice.

Výuku odborných předmětů zajistí odborné učitelky z budějovické školy, všeobecně vzdělávací předměty pokryjí vyučující škol v Prachaticích a Strakonicích. Cílem této iniciativy je umožnit zájemcům o obor praktická sestra studovat v místě bydliště a vytvořit jim podmínky nejen pro vykonávání odborné praxe v obou okresních nemocnicích, ale také je pozitivně namotivovat pro budoucí pracovní uplatnění v prachatické a strakonické nemocnici, které nové sestřičky potřebují.

Karel Štix, ředitel školy