Ondřej Schwartz

všeobecná sestra – záchranář

Anesteziologicko – resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice

www.nemcb.cz

“Jsem součástí týmu, který pomáhá lidem v těch nejvážnějších zdravotních stavech.”

Resuscitační stanice zajišťují péči o nemocné v kritickém stavu s mnohočetnými poraněními mozku, hrudníku, břicha a končetin, dále pečují o nemocné se selháním vitálních funkcí po KPR, rozsáhlých operačních výkonech, otravách a s potřebou chronicky zajišťovat péči o dýchací systém. Anesteziologické stanice zabezpečují podávání různých typů anestézií na všech sálech operačních oborů nemocnice, vč. kardiocentra. Mimo to zajišťují anestézie ambulantní, diagnostické apod.

Zdroj: www.nemcb.cz

Po střední zdrávce jsem chtěl jít ještě dál, obor Záchranář mě jako kluka zajímal. V druháku na vejšce jsem se v rámci osamostatňování šel zeptat do nemocnice po nějaké práci, populární byli tehdy třeba sanitáři. Už tehdy, když tu zjistili, že mám zdrávku a studuji Záchranáře, mi nabídli v podstatě mé současné místo. ARO jsem viděl před tím jednou v životě během praxe na chirurgii, když jsem sem nesl nějakou dokumentaci. A už tehdy jako kdybych si já vybral oddělení a o půl roku později si vybralo tohle oddělení mě. Vlastně si moc nepamatuji své první dny potom, co jsem nastoupil, ale ten okamžik, kdy jsem ARO poprvé viděl, ten si pamatuji do dneška.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

2010 – 2016 všeobecná sestra – záchranář, Anesteziologicko – resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice
2011 – 2014 Vyšší odborná škola zdravotnická (Dis.)
2008 – 2011 Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské Univerzity, obor Zdravotnický záchranář (Bc.)
2004 – 2008 Střední zdravotnická škola Písek

Autor projektu Two Hands, který se zaměřuje na dlouhodobé praktické vzdělávání žáků a studentů základních a středních škol v oblasti kardiopulmonální resuscitace.