Petra Jarešová

“Začátky jsou vždy složité, je potřeba investovat nějaké úsilí, protože samo od sebe to nepůjde.”

Jednotka intenzivní péče Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN zajišťuje péči o pacienty se širokým spektrem onemocnění z oboru kardiologie, gastroenterologie i všeobecné interny.  Kardiologická část (Koronární jednotka) zajišťuje péči o pacienty s celým spektrem kardiologických  částečně i angiologických akutních onemocnění, včetně stavů vyžadujících přístrojovou orgánovou podporu, jako je umělá plicní ventilace, balonová intraaortální kontrapulzace, aj.

Zdroj: www.uvn.cz

Když jsem byla na základní škole, blízký člen mé rodiny velmi vážně onemocněl. Cítila jsem totální beznaděj, nevěděla jsem, co dělat, jak pomoci. Zároveň jsem se setkala s realitou zdravotnického zařízení, která pro mne tehdy byla naprosto nepřijatelná co do chování ošetřujícího personálu, tak celkového fungování té instituce. Odkrytí negativních stránek zdravotnictví a touha dělat to lépe, v kombinaci s mými pečovatelskými sklony, mě vedlo k rozhodnutí jít na zdrávku.

Na zdrávce jsme byli prvním ročníkem zdravotnických asistentů, trošku tehdy nevěděli co s námi, a zároveň dostatečně nezdůraznili, že abychom se mohli stát všeobecnými sestrami, budeme potřebovat vysokou školu. Prošla jsem praxí, zjistila, že jít pracovat v sedmnácti do nemocnice by byl opravdu velký náraz na realitu, na který jsem se necítila připravená. Pokračovala jsem tedy dál v bakalářském a později už při zaměstnání v magisterském studiu.

Pro intenzivní péči jsem se začala profilovat díky rozhovoru s mou učitelkou odborných předmětů na zdrávce. Vzhledem k tomu, že jsem povahou spíš individualista, doporučila mi směřovat na JIPku nebo ARO, kde člověk samozřejmě je součástí týmu, ale zhodnotí právě schopnost samostatně se rozhodovat a spoléhat na sebe ve složitých situacích.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

2012 – 2016 všeobecná sestra, Jednotka intenzivní péče Interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha
2012 – 2014 1. lékařská fakulta UK v Praze, magisterský obor Ošetřovatelská péče v anestezii, resuscitaci a intenzivní péči
2008 – 2012 1. lékařská fakulta UK v Praze, bakalářský obor Všeobecná sestra
2004 – 2008 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec