Romana Jelínková – Jehličková

“Je obtížné, ale velmi důležité, naučit se hodit vlastní starosti za hlavu a být u pacienta, s pochopením pro jeho složitou situaci i nepříjemné nálady.”

Chirurgické oddělení Nemocnice Na Františku Praha zajišťuje komplexní 24hodinovou péči o klienty s příslušnou diagnózou. Hlavní náplní je všeobecná chirurgie (gastroenterochirurgie, proktologie, mammologie, onkochirurgie), v rámci oddělení pracuje urologický ordinariát a specialista na estetickou chirurgii. Většina operací je prováděna minimálně invazivními přístupy (operace břišních kýl, žlučníku, onemocnění hiátu, výkony v oblasti konečníku, operace žilních městků apod.) včetně metody přístupu do dutiny břišní jedním řezem (SILS, LESS apod.).

Zdroj: www.nnfp.cz

Po základce jsem šla na gymnázium humanitního zaměření a v jednu chvíli se rozhodla pro přijímačky na medicínu. Nevzali mě, přihlásila jsem se na Vyšší odbornou školu zdravotnickou s tím, že si za rok přijímačky zopakuji. Všichni už jsme měli středoškolské vzdělání, tak to bylo především o odborných předmětech. Nakonec se mi to zalíbilo a zůstala jsem tam. Místo vysokoškolského lékařství jsem si později vystudovala ošetřovatelství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Na té cestě bych nic neměnila, jsem ráda za gymnázium a všeobecné znalosti, a zároveň i za to, že mé první praxe přišly až v osmnácti. Nevím, jestli by mne v patnácti některé věci neodradily. I tak to někdy bylo překvapující, možná i šokující, ale cítila jsem se na to lépe připravená.

Nemocnice Na Františku je moc příjemná nemocnice, po dvaceti letech se mi tu pořád líbí. Se všemi se tu znáte a všichni znají vás. Chirurgické oddělení je malé, moje povolání je tedy kombinace staniční a vrchní sestry. Přála jsem si, abych zůstala v každodenním ošetřovatelském kontaktu s pacienty, a to se mi tu plní.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

2016 –           vrchní sestra, chirurgie, Nemocnice Na Františku Praha
2013 – 2016 všeobecná sestra, chirurgie, Nemocnice Na Františku Praha
2004 – 2010 staniční sestra, chirurgie, Nemocnice Na Františku Praha
2001 – 2004 bakalářské studium ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta UK Praha
1996 – 1997 sestra pro jednotku intenzivní péče, Nemocnice Na Františku Praha
1994 – 1996 Vyšší odborná škola zdravotnická, Praha