Vedoucí sestra ošetřovací jednotky, má obvykle dlouholetou praxi v daném oboru.

Vzdělání

 • obor všeobecná sestra
 • vysoká nebo vyšší odborná škola
 • minimálním požadavkem je absolvování specializačního studia

Pracovní náplň

Zajištění péče o pacienty:

 • stanovuje priority v ošetřovatelském procesu
 • organizuje pracovní činnost ošetřovatelskému týmu
 • koordinuje členy týmu

Vedení lidí

 • sestavuje plán seminářů na svém úseku a zajišťuje jejich realizaci
 • dbá na účelné rozložení personálu dle zátěže
 • harmonogram činnosti oddělení

Plány služeb

 • sestavuje měsíční rozpis služeb a kontroluje měsíční výkazy ošetřovatelského týmu

Personální politika

 • spolupracuje s vrchní sestrou při adaptačním procesu nových pracovníků
 • realizuje plán nástupní praxe absolventů a provádí jejich hodnocení

Kontrolní činnost

 • sleduje kvalitu ošetřovatelské péče

Zodpovídá za hospodaření pracoviště