Manažer střední úrovně – vedoucí sestra oddělení (to se skládá z několika ošetřovacích jednotek), má obvykle dlouholetou praxi v daném oboru.

Vzdělání

 • obor všeobecná sestra
 • vysoká nebo vyšší odborná škola
 • minimálním požadavkem je absolvování specializačního studia

Pracovní náplň

Odpovědnost za kvalitu ošetřovatelského procesu

 • koordinuje činnost ošetřovatelského týmu
 • stanovuje priority v ošetřovatelském procesu
 • řídí provádění ošetřovatelského procesu na oddělení

Plánování

 • připravuje podklady pro dlouhodobé plánování

Kontrolní činnost

 • zajišťuje kontrolní činnost podle plánu, provádí stálé a namátkové kontroly
 • sleduje kvalitu ošetřovatelské péče
 • provádí hodnocení pracovníků jako podklad pro osobní hodnocení a odměny
 • hospodaření pracoviště

Vedení lidí

 • sestavuje pro pracovníky plány osobního rozvoje a zajišťuje účast na vzdělávacích akcích nemocnice
 • upřesňuje pracovní náplně a seznamuje s nimi nové pracovníky
 • připravuje plány seminářů a zajišťuje jejich realizaci

Personální politika

 • ve spolupráci s hlavní sestrou provádí přijímání a propouštění ošetřovatelského personálu
 • vede adaptační proces nových pracovníků

Vedení staničních sester

 • organizuje porady se staničními sestrami,
 • sesterské vizity a vede pravidelné provozní porady ve spolupráci s primářem oddělení

Logistika

 • sleduje vytíženost pracovníků, uskutečňuje jejich přesuny

Zodpovídá za hospodaření pracoviště