Zuzana Švarcová

všeobecná sestra

Dialyzační středisko Praha – Homolka, B. Braun Avitum Česká republika

“Když se na vás pacient usměje, chytne vás za ruku a poděkuje vám, myslí to upřímně. Pak máte opravdu pocit, že ta práce stojí za to.”

Pomocí širokého spektra hemodialyzačních metod a peritoneální dialýzy zařízení poskytuje ambulantní nefrologickou péči, tj. dispenzarizaci nemocných s chorobami ledvin a léčbu chronického selhání ledvin. Samotná léčba umělou ledvinou a příslušná farmakoterapie nestačí pokrýt všechny potřeby nemocných s chronickým selháním ledvin, a tak je úkolem dialyzačních středisek zajistit léčbu a prevenci komplikací základního onemocnění, které k selhání ledvin vedlo, prostřednictvím speciálních metod a postupů dalších oborů. Všem pacientům středisko poskytuje odborné poradenství v oblasti výživy, rodinných vztahů, sociální problematiky či psychologie.

Zdroj: www.bbraun-avitum.cz

Když jsem byla v 7. třídě na základní škole, moji rodiče zakázali mé sestře jít na zdrávku. Moje rozhodnutí v devítce pak bylo trošku na truc (když ne ona, tak já), ale vlastně to bylo něco, co mne zajímalo a co jsem chtěla dělat.
Po zdrávce jsem začala pracovat na jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP) u novorozenců a dětí do osmnácti let a následně odešla na hematoonkologii do Motola. JIRP byl náročný po pracovní stránce, dětská hematoonkologie po stránce psychické.
Poté, co se mi narodily děti, jsem cíleně chtěla ke starším pacientům, připadalo mi, že takové řešení bude lepší pro mou rodinu a mé děti. I když jsem to ve skutečnosti nechtěla, nakonec se mi současná práce moc zalíbila. Naplňuje mě, potkávám se pravidelně s pacienty, vím, že se na mě těší, že si máme i co říci, odcházím domů pravidelně s úsměvem a s tím, že jsem dobře odvedla svou práci.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

2014 – 2016 všeobecná sestra, Dialyzační středisko Praha – Homolka, B. Braun Avitum Česká republika
2009 – 2013 všeobecná sestra, Klinika dětské hematoonkologie – transplantační jednotka, Fakultní nemocnice Motol, Praha
2007 – 2008 všeobecná sestra, Klinika dětského a dorostového lékařství, oddělení JIRP, Všeobecná fakultní nemocnice Praha
2003 – 2007 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha