Pravidla soutěže

1. Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je Unie zaměstnavatelských svazů ČR, sídlem Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4, IČ: 2278729 (dále jen „vyhlašovatel“). Soutěž probíhá na území České republiky od 15. 4. 2019 do 31. 10. 2019. Soutěžní příspěvky je možné...