Veronika Rothbauer

Veronika Rothbauer

všeobecná sestra Dětské centrum Jihočeského kraje Strakonice www.dcjk.cz “Nechci, aby to bylo jednoduché. Chci, aby to stálo za to.” O první zkušenosti ve zdravotnictví...

Proč na zdrávku?

STŘEDNÍ ŠKOLA S PERSPEKTIVOU Zdravotnictví je velmi dynamickým oborem. Realitou je stárnoucí populace, obklopují nás civilizační choroby. Zdraví a kvalita života jsou velmi ceněnou a trvalou hodnotou. MOŽNOSTI NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Maturita je osvědčením tvé odbornosti,...
Ondřej Schwartz

Ondřej Schwartz

všeobecná sestra – záchranář Anesteziologicko – resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice www.nemcb.cz “Jsem součástí týmu, který pomáhá lidem v těch nejvážnějších zdravotních stavech.” O studiu na zdrávce...
Kateřina Malá

Kateřina Malá

staniční sestra Katetrizační jednotka, Arytmologická jednotka, Kardiologické oddělení Interní kliniky 1. Lékařské Fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha www.uvn.cz “Je moc důležité uvědomovat si, že každý pacient má nějaký svůj příběh. Je dobré se i ptát...

Vrchní sestra

Manažer střední úrovně – vedoucí sestra oddělení (to se skládá z několika ošetřovacích jednotek), má obvykle dlouholetou praxi v daném oboru. Vzdělání obor všeobecná sestra vysoká nebo vyšší odborná škola minimálním požadavkem je absolvování specializačního...