Pravidla soutěže

1. Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je Unie zaměstnavatelských svazů ČR, sídlem Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4, IČ: 2278729 (dále jen „vyhlašovatel“). Soutěž probíhá na území České republiky od 15. 4. 2019 do 31. 10. 2019. Soutěžní příspěvky je možné...

Farmaceutický asistent

Farmaceutický asistent je zdravotnický pracovník, který provádí odborné práce spojené s přípravou, kontrolou, skladováním a distribucí léčiv a zdravotnických prostředků zdravotnické techniky ve zdravotnických zařízeních a v lékárnách. Jaké je požadované vzdělání? Pro...

Zdravotnický záchranář

Zdravotnický záchranář je zdravotnickým pracovníkem, který poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči na úseku záchranné zdravotnické služby či na úseku akutní lůžkové péče intenzivní, včetně urgentního příjmu. Jaké je požadované vzdělání? V současnosti lze získat...