Edita Klavíková

Edita Klavíková

vrchní sestra chirurgické oddělení, Nemocnice Strakonice “Je to práce náročná, ale můžu říci, že je výjimečná.” Chirurgické oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou chirurgických onemocnění v plném rozsahu – v úzké spolupráci s jinými obory...
Lenka Gutová

Lenka Gutová

náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče Ústřední vojenská nemocnice Praha “Ve vedoucích pozicích je klíčová schopnost realizovat změnu.” Proč jít do vedoucí pozice...
Romana Jelínková – Jehličková

Romana Jelínková – Jehličková

vrchní sestra Chirurgické oddělení, Nemocnice Na Františku Praha “Je obtížné, ale velmi důležité, naučit se hodit vlastní starosti za hlavu a být u pacienta, s pochopením pro jeho složitou situaci i nepříjemné nálady.” Chirurgické oddělení Nemocnice Na...
Rudolf Maťha

Rudolf Maťha

hlavní sestra Nemocnice Na Františku, Praha “Na mé práci je asi nejobtížnější motivace ošetřovatelského personálu.” Nemocnice Na Františku má v současné době 175 lůžek rozdělených do pěti primariátů. V rámci komplementu pracují další dva primariáty a...
Lenka Melkusová

Lenka Melkusová

všeobecná sestra Dialyzační středisko Praha – Homolka, B. Braun Avitum Česká republika “Profese sestry by pořád měla být o ošetřovatelské práci, lidském kontaktu, zastavení se. I když se to ze zdravotnictví vytrácí.” O návratu do dialyzačního centra...