Farmaceutický asistent

Farmaceutický asistent je zdravotnický pracovník, který provádí odborné práce spojené s přípravou, kontrolou, skladováním a distribucí léčiv a zdravotnických prostředků zdravotnické techniky ve zdravotnických zařízeních a v lékárnách. Jaké je požadované vzdělání? Pro...

Zdravotnický záchranář

Zdravotnický záchranář je zdravotnickým pracovníkem, který poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči na úseku záchranné zdravotnické služby či na úseku akutní lůžkové péče intenzivní, včetně urgentního příjmu. Jaké je požadované vzdělání? V současnosti lze získat...

Dětská sestra

Jaké je požadované vzdělání? V současnosti lze získat způsobilost absolvováním jedné z těchto variant: vyšší odborné vzdělání s možností užívání označení „diplomovaný specialista“ za jménem absolventa získané absolvováním nejméně tříletého studia v oboru Diplomovaná...

Praktická sestra

Jaké je požadované vzdělání? Pro výkon povolání praktické sestry je zapotřebí mít úplné střední odborné vzdělání s maturitou. V současnosti lze získat způsobilost absolvováním jedné z těchto variant:   absolvováním střední zdravotnické školy v oboru Praktická...

Vrchní sestra

Manažer střední úrovně – vedoucí sestra oddělení (to se skládá z několika ošetřovacích jednotek), má obvykle dlouholetou praxi v daném oboru. Vzdělání obor všeobecná sestra vysoká nebo vyšší odborná škola minimálním požadavkem je absolvování specializačního...

Staniční sestra

Vedoucí sestra ošetřovací jednotky, má obvykle dlouholetou praxi v daném oboru. Vzdělání obor všeobecná sestra vysoká nebo vyšší odborná škola minimálním požadavkem je absolvování specializačního studia Pracovní náplň Zajištění péče o pacienty: stanovuje priority v...