Praktická sestra

Jaké je požadované vzdělání? Pro výkon povolání praktické sestry je zapotřebí mít úplné střední odborné vzdělání s maturitou. V současnosti lze získat způsobilost absolvováním jedné z těchto variant:   absolvováním střední zdravotnické školy v oboru Praktická...