Dětská sestra

Jaké je požadované vzdělání? V současnosti lze získat způsobilost absolvováním jedné z těchto variant: vyšší odborné vzdělání s možností užívání označení „diplomovaný specialista“ za jménem absolventa získané absolvováním nejméně tříletého studia v oboru Diplomovaná...

Praktická sestra

Jaké je požadované vzdělání? Pro výkon povolání praktické sestry je zapotřebí mít úplné střední odborné vzdělání s maturitou. V současnosti lze získat způsobilost absolvováním jedné z těchto variant:   absolvováním střední zdravotnické školy v oboru Praktická...
Zdrávka v Prachaticích a Strakonicích

Zdrávka v Prachaticích a Strakonicích

Letošní přijímací zkoušky do Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické v Č. Budějovicích se budou od těch předchozích lišit. K 1. březnu, který byl posledním dnem k přijímání přihlášek, škola eviduje zájemce o obor vzdělání praktická sestra nejen...