Zdravotnický asistent

Vzdělání: Střední zdravotnická škola – obor zdravotnický asistent / akreditovaný kvalifikační kurz po získání ÚSV a ÚSOV Specializace a registrace: NE Kompetence: 1) pracuje pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje základní...

Všeobecná sestra

Jaké je požadované vzdělání? V současnosti lze získat způsobilost absolvováním jedné z těchto variant: vyšší odborné vzdělání s možností užívání označení „diplomovaný specialista“ za jménem absolventa získané absolvováním nejméně tříletého studia v oboru Diplomovaná...