Lenka Melkusová

Lenka Melkusová

všeobecná sestra Dialyzační středisko Praha – Homolka, B. Braun Avitum Česká republika “Profese sestry by pořád měla být o ošetřovatelské práci, lidském kontaktu, zastavení se. I když se to ze zdravotnictví vytrácí.” O návratu do dialyzačního centra...
Zuzana Švarcová

Zuzana Švarcová

všeobecná sestra Dialyzační středisko Praha – Homolka, B. Braun Avitum Česká republika “Když se na vás pacient usměje, chytne vás za ruku a poděkuje vám, myslí to upřímně. Pak máte opravdu pocit, že ta práce stojí za to.” O výběru práce v dialyzačním...
Dana Krásová

Dana Krásová

sestra-specialistka Intenzivní péče chirurgického oddělení, Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha “Dobře zvládnutý adaptační proces je zásadní pro to, aby přicházející sestry zůstávaly v praxi.” Zvládání emocí u...
Petra Jarešová

Petra Jarešová

všeobecná sestra Jednotka intenzivní péče Interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha “Začátky jsou vždy složité, je potřeba investovat nějaké úsilí, protože samo od sebe to nepůjde.” O nástupu na JIP...
Josef Appelt

Josef Appelt

majitel DZS Vimperk s. r. o. řidič RZP Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, stanoviště Sušice “Člověk si musí pořád uvědomovat, že pracuje s lidmi a pomáhá lidem.” O cestě do zdravotnictví...